برقراری رابطه‌ ی مثبت با كودك يا نوجوان از اصول اوليه ی فرزندپروری است، در بستر رابطه‌ ی مثبت است كه می توان ساير روش های فرزند پروری  را بكار گرفت.

لازم است والدین اوقاتي را برای تعامل با كودك خود اختصاص دهند، در اين اوقات به صحبت های آن‌ها گوش دهند، با آنها حرف بزنند و به فعاليتي بپردازند كه هر دو از آن لذت مي برند. از راهنمائي كردن، نصيحت كردن، دستور دادن، سرزنش كردن و توبيخ در اين زمان‌ها اجتناب كنند. با آنها مهربان باشند، احترام بگذارند و علاقه خود را به صورت کلامی یا غیر کلامی ابراز نمایند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، 3 خرداد ماه کارگاه مهارت فرزند پروری با مشارکت والدین در شهرک ولیعصر برگزار شد.

پیوند ها