واحد آموزش بنیاد دنیای آینده 4 خردادماه سال جاری کارگاه آموزشی "مهارت نه گفتن" را در مدرسه سوم شعبان برای دانش اموزان برگزار کرد.

ایمان حسومی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ضمن اشاره به مطرح شده در کارگاه  گفت:بسیاری از مردم با نه گفتن به دیگران مشکل دارند. حتی افرادی که بسیار جسور و با اعتماد به نفس هستند در برخی موقعیت ها متوجه می شوند به رغم میل باطنی شان به دیگران «بله» گفته اند.البته گاهی بهتر است به چیزی که واقعا علاقه به انجام آن ندارید بله بگویید. همه ی ما چه زن و چه مرد بارها در موقعیت هایی قرارگرفته ایم که گفتن کلمه "نه" علی رغم میل باطنی برایمان سخت و دشوار بوده است چون بیش از رضایت خودمان دلواپس توجه و رضایت دیگران هستیم

پیوند ها