مواجهه با ترس کودک در قالب بازی، نقاشی و قصه گویی

واحد آموزش کودکان بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده دوشنبه 8 خرداد ماه 96 آموزش غیر مستقیم مفاهیم و مهارت را با حضور کودکان 4 و 5 سال برگزار کرد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، رمضانی مدرس کارگاه در قالب گل بازی و ساخت شکلک های خوشحال، ناراحت و ... به معرفی و شناخت احساسات پرداخت و ضمن بازی فوق به بالا بردن اعتماد به نفس کودکان کمک کرد.

پیوند ها