بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده کارگاه آموزشی" فرزند پروری" را با مشارکت والدین 9 خرداد ماه در سرای محله ولیعصر شمالی برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، مدرس کارگاه ضمن اشاره به ضرورت شناخت و یادگیری مهارت های فرزند پروری به سبک های فرزندپروری و روشهای اصولی تنبیه و تشویق اشاره نمود.

پیوند ها