کارگاه آموزشی پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه مبلغین مذهبی به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک و به همت واحد آموزش بنیاد دنیای آینده 25 تیرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، ايمان حسومی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و مدرس کارگاه فوق  به بررسي آسيب های اجتماعی از جمله اعتیاد پرداخت و فراگیران ضمن آشنایی با مراحل مختلف اعتیاد با روش های پیشگیری از آن آشنا شدند.

پیوند ها