از عوامل مهمی که به ما کمک می‌کند زندگی موفقی داشته باشیم این است که بتوانیم توانایی‌های خود را شناخته و انتخاب‌هایی انجام دهیم که با توجه به شناخت عمیق از خویش به دست آمده است.

به گزارش روابط عمومی بنیاد پیشگیری دنیای آینده، پنجشنبه 12 مرداد 1396 کارگاهی از سری مهارت‌های زندگی تحت عنوان خودآگاهی برای کم توانان جسمی – حرکتی (کارورزان موسسه نیکوکاری رعد الغدیر) در دو نوبت برای آقایان و خانم ها با تسهیل گری سلمان جلالی ارشد روانشناسی بالینی و حدیث غفاری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برگزار شد.

 گفتنی است این کارگاه با ارائه اهم موضوعات آموزش خودآگاهی از جمله تعاریف و ابعاد خودآگاهی، شناخت نقاط قوت و ضعف خود، شناخت ارزش‌ها و اهداف، بررسی عوامل رسیدن به خودآگاهی به حاضرین به کار خود پایان داد.

پیوند ها