کارگاه آموزشی "تربیت جنسی کودکان" در سرای محله امام رضا برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، واحد آموزش این بنیاد کارگاه فوق را با حضور والدین کودکان و با طرح مطالبی چون پیشگیری از آسیب های جنسی، رعایت پوشش والدین، نوازش والدین، تماشای فیلم در حضور کودکان برگزار کرد.
گفتنی است لیلا صادقی کارشناس ارشد روانشناسی و مدرس کارگاه به والدین در خصوص آموزش نواحی خصوصی بدن کودکان از 4 سالگی تاکید کرد و گفت اگر کسی به حریم شخصی کودکان وارد شد یا به مناطق حساس و جنسی کودک دست زد با آموزش بموقع کودک از او بخواهند فورا به پدر و مادر اطلاع دهد و از والدین نترسد.

پیوند ها