پیرو همکاری بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده با ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC در راستای برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی، سومین جلسه این کارگاه ویژه کودکان تک سرپرست و در معرض با تسهیلگری خانم حدیث غفاری کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۶ برگزار گردید.

این کارگاه که به نمودار زمان اختصاص داشت با موضوعات ذیل به همراه تمرین و فعالیت گروهی، انجام شد:
مثال‌هايي از نمودار
ترسيم نمودار توسط بچه‌ها و پركردنش با خاطرات گذشته
نوشتن سه نمونه از اهداف آينده
صحبت درباره نمودارها
بررسي گذشته و آینده‌
و ...

پیوند ها