امروزه خانواده‌ها در پرورش هوش و استعداد كودكانشان  قدم‌های محكم‌تر و مؤثرتری نسبت به گذشته بر می دارند و انتظاراتشان در زمينه كارآمدی فرزندانشان نيز بالاتر رفته است.

آن‌ها در يافته اند كه براي دستيابی به اين مهم كه همانا داشتن قدرت و توانمندی بيشتر در راه رسيدن به اهداف عالي تر است، بايد تفكر و انديشه كودكان را در سطوح بالاتري پرورش داد. در واقع بهتر است اينچنين بينديشيم كه بايستي كودكان را در برابر مشكلات و مسائل  رواني واكسينه نماييم؛ و اين كار با آموزش مهارت‌های زندگی به آن‌ها می‌تواند عملی گردد.
در همین راستا بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده با همکاری موسسه فرهنگی و هنری بوژان دومین جلسه کارگاه آموزشی «مهارت‌های زندگی ویژه مربیان حوزه کودک» را در تاریخ 20 مهر 1396 با تسهیلگری سلمان جلالی کارشناس رشد روانشناسی بالینی و آیدا رمضانی کارشناس ارشد مشاوره برگزار نمود.
در این کارگاه که با تمرین و فعالیت‌های گروهی فراگیران همراه بود 6 مهارت باقیمانده از هفته قبل شامل موارد ذیل آموزش داده شد:
مهارت کنترل خشم
مهارت کنترل استرس
مهارت تفکر خلاق
مهارت حل مسئله
مهارت تصمیم گیری

پیوند ها