زندگی به‌ گونه‌ای است که ما در عین حال که چشم‌اندازی بلندمدت داریم در لحظه زندگی می‌کنیم. ما در زمان حال زندگی می‌کنیم و برای آینده رؤیاهایی داریم.

ممکن است زندگی اکنون ما موانع دشواری داشته باشد، اما هدف گذاری می‌تواند چشم‌اندازی طولانی‌مدت برای زندگی ما فراهم کند. هدف گذاری امر قدرتمندی است، چراکه شما را متمرکز می‌کند، رؤیاهایتان را شکل می‌دهد و این توانایی را در اختیارتان می‌گذارد تا خودتان را برای اقدامات دقیقی پروش بدهید که برای رسیدن به خواسته‌هایتان لازم است.
در همین راستا بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده پیرو اقدام مشترک با ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC در جهت برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه همسران آسیب‌دیده از اعتیاد، در تاریخ 25 مهر 1396 دومین جلسه این کارگاه را با تسهیل‌گری سلمان جلالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، در جهت تهیه یک برنامه اقدام شخصی برای بانوان محله خزانه برگزار نمود.
فراگیران در این جلسه با مفاهیمی مثل: هدف، انگیزه، امید و ارزش آشنا شدند و موضوعات ذیل را نیز فراگرفتند:
هدف گذاری و روش‌های آن
تهیه برنامه اقدام شخصی
تهیه جدول زمان بندی
و...

پیوند ها