به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، ٢٩ آبان ماه مدرس کارگاه مذکور، به حاضرین و شرکت کنندگان کمک کرد تا افراد ضمن آشنایی با خصوصیات مثبت و منفی خود ،به دنبال جایگزین کردن ارزش های واقعی به جای ارزش های کاذب باشند.

 

«خودآگاهي» توانايي شناخت خود و آگاهي از خصوصيات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارهاست.
براي اكثر ما توصيف ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خود براي ديگران، كار سخت و دشواري مي‌باشد، یکی از عوامل مهمي كه به ما كمك مي‌كند زندگي خوب و موفق داشته باشيم اين است كه خود را بشناسيم، احساس خوبي در مورد خود داشته باشيم و از كسي كه هستيم، شاد و راضي باشيم.

پیوند ها