کارگاه آموزش تخصصی "سواد فضای مجازی" دوشنبه دوم بهمن ماه در دبیرستان پسرانه شهید بهشتی شهرستان  پردیس و هنرستان پسرانه باهنر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، این کارگاه با هدف شناخت فضای مجازی و آشنایی با فرصت ها و چالش های آن، به سفارش اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پردیس تشکیل شد.
گفتنی است ایمان حسومی مدرس کارگاه  فوق در خصوص دنیای مجازی، ویژگی های آن، موارد مورد توجه در هنگام نصب برنامه ها، تکنیک های اقناعی، و در آخر هم راجع به انواع اعتیادهای اینترنتی، و همچنین به بررسی جوانب و بایدها و نبایدهای رفتاری نوجوانان در دنیای مجازی پرداخت.

پیوند ها