کارگاه سه روزه تربیت مربی بلوغ ویژه طرح مهارت های زندگی و فرزند پروری در محلات،7 الی 9 اردیبهشت ماه 1394 در هتل مارلیک تهران برگزار گردید.

 

هدف از برگزاری این کارگاه، تربیت مربی بلوغ ویژه طرح مهارت های زندگی و فرزند پروری در محلات بیان گردید. این کارگاه با حضور آقای سراج مدیر بهزیستی تهران، جناب آقای دکتر فائقی معاونت پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي  بهزيستي كشور و بیش از  50 نفر از کارشناسان سازمان بهزیستی و کارشناسان ستادی این سازمان در بهزیستی کشور  برگزار گردید. در مدت برگزاری کارگاه مسائلی هم چون: تغییرات جسمانی، تغییرات شناختی و رفتاری ، مهارت های ارتباطی با نوجوانان، تفاوت ارتباط با نوجوانان دختر و پسر در دوره بلوغ مطرح گردید.

در ابتدای کارگاه سر کار خانم غیاث فخری ضمن خوش آمد گویی به بیان اهداف برگزاری این کارگاه اشاره داشتند .

 

در ادامه جناب آقای سراج مدیر بهزیستی تهران به ارائه سخن پرداختند و ضمن تشکر از اقدامات انجام شده به وظیفه خطیر کارشناسان این عرصه توجه داشتند.

 

پس از ایشان آقای دکتر فائقی به ارائه سخن پرداختند. در ادامه این کارگاه سرکار خانم دکتر صحت طی 2 روز به بررسی موضوعات مطروحه پرداختند.

 

روزپایانی کارگاه به جمع بندی موارد مطرح شده در کارگاه اشاره شد و در ادامه سرکار خانم جوادی رییس پیشگیری بهزیستی تهران ضمن تشکر از برگزار کنندگان کارگاه، این جلسه را گام مهمی در عرصه ارتباط موثر با نوجوانان بیان داشته و خواهان کار جدی تر در این زمینه شدند.

 

همچنین در روز  آخر این کارگاه سر کار خانم دکتر عباسی رییس پیشگیری استان تهران نیز حضور داشتند.

 

پیوند ها