توزیع افطاری در کمپ ترک اعتیاد اخوان، شب 23 ماه مبارک رمضان.

همزمان با شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان بنیاد پیشگیری دنیای آینده با مشارکت و همکاری اعضای مجمع خیرین تهران و شهریار و موسسه اندیشمندان رایا سلامت محور با حضور در کمپ ترک اعتیاد اخوان به تهیه و توزیع افطار و شام بین مددجویان پرداختند.

پیوند ها