همزمان با اجرای برنامه های سالروز مبارزه با مواد مخدر جلسه نهایی کمیته ملی سازمان های مردم نهاد به میزبانی مدير كل دفتر توسعه مشاركت هاي مردمی و سازمان های مردم نهاد امروز 10 تیرماه از ساعت 15:30 برگزار شد.

این جلسه با حضور سمن های سطح یک کشوری در حوزه پیشگیری و درمان از جمله بنیاد پیشگیری دنیای آینده، به مدیریت دکتر محمد بیرجندی برگزار شد.
در ابتدای جلسه دكتر بيرجندی ضمن خوشامد گويی به كليه سمنها به تشريح مراسم روز ملی مبارزه با مواد مخدر که 13 تیرماه سه شنبه این هفته برگزار می شود پرداخت و سهميه حضور در همايش برای سمن ها در نظر گرفته شد و مقرر شد سمن های برتر از طريق رزومه كاری معرفی شوند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، ابراهیم نیک آئین مدیرعامل بنیاد دنیای آینده یکی از حاضرین در این جلسه بود.

پیوند ها