"توسعه مشارکت های مردمی اقدامی مؤثر در اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر برای صیانت از سلامت جامعه و خانواده"

ابراهیم نیک آئین مدیرعامل "بنیاد دنیای آینده" و فعال در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ضمن گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر، به ضرورت آموزش و آگاه سازی همه آحاد جامعه بالاخص کودکان و نوجوانان اشاره و با تاکید بر آموزش برقراری ارتباط موثر و اصولی در خانواده و فراگیری مهارت های ده گانه زمینه ارتباط دوستانه و صحیح بین والدین و فرزندان را ترسیم و آگاه سازی غیرمستقیم آنها را سدی برای جلوگیری از بروز مشکلات دانست.

"اول گوش کن!"
 گوش کردن به کودکان ونوجوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست.

پیوند ها