به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، این کارگاه یکروزه ۲۱ تیر ماه از ساعت ۹ صبح الی ۵ عصر با حضور مدیران و مربیان آموزشی به همت بنیاد دنیای آینده و موسسه فرهنگی بوژان برگزار شد.

گفتنی است پرورش خلاقیت و استعداد کودکان، تخلیه هیجان، دست ورزی و افزایش دقت و تمرکز از محورهای این کارگاه بود.

پیوند ها