کارگاه دو روزه نمایش خلاق و بازی های نمایشی ۲۲ و ۲۳ تیرماه برگزار شد.

این کارگاه ۱۶ ساعته با مشارکت بنیاد دنیای آینده و موسسه خانواده بزرگ بوژان برای مدیران و مربیان آموزشی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، فعالسازی ذهن و قدرت تکلم کودک، پرورش نیروی تخیل در کودکان، رشد اعتماد به نفس، تقویت مهارت های حل مسئله و تصمیم گیری، تحرک قوه ابتکار و ابداع در کودکان و ایجاد عشق و علاقه به ادبیات در کودکان و تشویق به فرهنگ کتابخوانی از محورهای برگزاری این کارگاه بود.

پیوند ها