فعالیت تیمی به افراد گروه‌ها فرصت می‌دهد تا بهترین استعدادهای خود را شناسایی کنند و بهترین نتایج ممکن را از طریق کار مشارکتی تحقق ببخشند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ کارگاه آموزشی "مهارت کار تیمی" با هدف ایجاد و تقویت دانش و مهارت کار تیمی در کارورزان موسسه رعدالغدیر، به همت واحد آموزش بنیاد دنیای آینده برگزار شد.
این کارگاه آموزشی در دو نوبت به ترتیب برای آقایان و خانم‌ها و با تسهیلگری سلمان جلالی کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی و حدیث غفاری کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، با محوریت موضوعات "تاثیر خودآگاهی در فعالیت‌های گروهی، آشنایی با تفاوت‌های گروه و تیم، بررسی ویژگی‌های تیم، نحوه شکل‌گیری تیم‌ها و فعالیت گروهی فراگیران در شکل دادن تیم" به کار خود پایان داد

پیوند ها