یکم شهریور، زادروز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک باد.

آنگاه که دردمندی سلامت خود را باز می یابد؛ آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند می شود؛ ملائک تو را می ستایند.

بدین وسیله یکم شهریور تولد حکیم بوعلی سینا، بزرگ دانشمند و طبيب برجسته نامدار ايراني جهان اسلام و روز پزشك بر تمامي طبيبان فرزانه و جامعه پزشكي تلاشگر ايران اسلامي تبریک عرض مینماییم.

پیوند ها