امروزه با رشد فزاینده رسانه‌ها از جمله اینترنت روابط میان انسان‌ها با چالش‌های گوناگونی مواجه گردیده است، در واقع نحوه ارتباط برقرار کردن میان افراد دستخوش تغییراتی شده است که همواره لازم است جهت کنترل این تغییرات از یک سو، و ارتقای تعاملات اجتماعی از سوی دیگر، افراد یک جامعه بتوانند به خوبی مهارت‌های ارتباطی را فراگیرند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، واحد آموزش بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده دوم شهریور ماه سال جاری در ادامه آموزش‌ مهارت‌های زندگی، کارگاه آموزشی «مهارت برقراری ارتباط مؤثر» را با حضور کارورزان موسسه نیکوکاری رعد الغدیر در دونوبت برای آقایان و خانم‌ها برگزار کرد.
گفتنی است تسهیلگران این کارگاه سلمان جلالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و تاچارا کریمی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی موضوعات چون تعریف و اهمیت برقراری ارتباط مؤثر،
بررسی اجزای ارتباط، تمایز برقراری ارتباط مؤثر و غیر مؤثر با تکنیک ایفای نقش، گوش دادن فعال، چگونگی شکل گیری سوء تفاهم در روابط را به فراگیران ارائه کردند.

پیوند ها