استعمال دخانیات  یکی از عوامل مهم مرگ‌های ناشی از سرطان محسوب می‌شود. و در سال‌های اخیر مصرف بی رویه محصولات دخانی به ویژه قلیان در جوانان، نوجوانان، زنان و متاسفانه در برخی از محافل خانوادگی بزرگترین دغدغه متولیان سلامت  را در این  زمینه فراهم آورده است.

در همین راستا شبکه سمن های پیشگیری با هدف کنترل و پیشگیری از استعمال دخانیات و ارتقای  سطح آگاهی عمومی در تاریخ 22 شهریور 1396 دوره تربیت مربی ویژه "پیشگیری از استعمال دخانیات" با تسهیلگری دکتر نصیر دهقان در سالن کنفرانس بیمارستان مداین برگزار نمود.
مخاطبان این کارگاه آموزشی ضمن مطلع شدن از وضعیت موجود راجع به مصرف دخانیات در کشور، موضوعات ذیل را نیز فرا گرفتند:
تاثیر و عوارض مواد دخانی بر عملکردهای فیزیولوژیکی
راه‌های ترک سیگار و قلیان
انگیزه بخشی برای ترک مواد دخانی
و ...