واحد آموزش بنیاد دنیای آینده 23 آبان ماه سال جاری کارگاه آموزشی "مهارت نه گفتن" را در مدرسه شهید کاظمی برای دانش اموزان پايه ششم برگزار نمود.

 

لیلا صادقی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ضمن مطالب اشاره شده در کارگاه گفت:بسیاری از مردم با نه گفتن به دیگران مشکل دارند. حتی افرادی که بسیار جسور و با اعتماد به نفس هستند در برخی موقعیت ها متوجه می شوند به رغم میل باطنی شان به دیگران «بله» گفته اند.البته گاهی بهتر است به چیزی که واقعا علاقه به انجام آن ندارید بله بگویید. همه ی ما چه زن و چه مرد بارها در موقعیت هایی قرارگرفته ایم که گفتن کلمه "نه" علی رغم میل باطنی برایمان سخت و دشوار بوده است چون بیش از رضایت خودمان دلواپس توجه و رضایت دیگران هستیم.

پیوند ها