از آنجایی که بعد از خانواده، مدرسه يكي از عوامل بسيار مهم در رشد و پرورش خلاقيت کودکان محسوب مي گردد، نقش مهمي در شكوفايي خلاقيت كودكان دارد.

 

كودك حساسترين مراحل رشد خلاقيت را در محيط مدرسه سپري مي‌كند، بنابراین محيط مناسب خانوادگي، شيوه و نگرش‌هاي صحيح والدین و کارکنان مدارس در رشد و شكوفايي خلاقيت سهم مهمي ايفا مي‌كند.از این روی بنیاد دنیای آینده اقدام به برگزاری دوره های "خلاقیت " در مدارس نموده،تا ضمن پرورش خلاقیت، کودکان بتوانند آسان تر مشکلات را حل و با ذهن بازتری از چالش ها عبور نمایند.

پیوند ها