دکتر احمد عیسی وزیر آموزش و پرورش عربستان خبر از اصلاحات جدید در سیستم آموزشی این کشور داد

 

عیسی در گفتگو با روزنامه نگار امریکایی "توماس فریدمن" عنوان کرد که در حال بررسی اصلاحات آموزشی هستند که شامل تغییر کتب آموزشی و نیز تبدیل شدن کلیه کتابها به کتابهای دیجیتالی است. ارسال سالیانه 1700 معلم سعودی به مدارسی چون مدارس فنلاند برای توسعه مهارتهای معلمان سعودی یکی دیگر از اصلاحات آموزشی است
همچنین برای نخستین بار دانش آموزان دختر می توانند در مدارس دولتی، زنگ ورزش داشته باشند.
همچنین روزانه یک ساعت به زمان آموزشی مدارس افزوده خواهد شد که دانش آموزان در این مدت، تحت نظر معلمان خود، روی پروژه های شخصی خود کار می کنند تا بتوانند علایق علمی و اجتماعی شان را کشف کنند

پیوند ها