برگزاري دوره ي آموزشي"ساخت بيش از ٥٠نوع كاردستي با ايده خلاقانه"

 

واحد آموزش بنياد دنياي آينده اقدام به برگزاري كارگاه آموزشي"ساخت بيش از ٥٠نوع كاردستي با ايده خلاقانه"مورخ ٩٦/٩/٢٣ براي آموزشگران حوزه كودك نمود. در اين كارگاه آموزشي ضمن ساختن كاردستي هاي متنوع به بيان اينكه يكي از مهم ترين مهارت هايي كه كودكان را مي تواند وارد حوضه ي ساختن نمايد كاردستي است و كاردستي ها باعت افزايش قدرت عضلات،هماهنگي بین حواس پنجگانه،رشد عقلاني،تقويت قواي خلاقانه،تقويت روابط اجتماعي و كارگروهي در كودكان مي شود،پرداخته شد.

#خلاقيت_بنياد

http://telegram.me/mmbonyadpishgiri

پیوند ها