کارگاه آموزشی یک روزه شناخت تله های زندگی (طرحواره ها) و خود آگاهی

 

_آیا در اکثر کارهای زندگیتان شکست میخورید؟
_آیااحساس میکنید انتخابهای زندگیتان اشتباه بوده است؟
_آیا دیگران در مسائل مختلف به جای شما تصمیم میگیرند؟
_حوصله ی انجام کارهای روزانیتان را ندارید؟
_به تصمیماتتان در زندگی پایبند نیستید؟
_نمیتوانید در زندگی به کسی اعتماد کنید؟
_کسی در زندگیتان نبوده که به شما عاطفه،محبت و صداقت نشان دهد؟
_احساس میکنید با مردم بیگانه ایدو از جمع فراری هستید؟یا برعکس به افراد نزدیک خود خیلی وابسته اید؟
_احساستان این است که لیاقت عشق،توجه،و.احترام دیگران را ندارید؟
_اگر شما مسائل جزئی و خصوصی خود را از والدینتان یا همسرتان پنهان کنید احساس گناه میکنید؟
_وقتی از کسی چیزی میخواهید خیلی برایتان سخت است نه بشنوید؟
_از بیان احساس مثبتتان(مثل محبت و توجه)احساس خجالت میکنید؟
_احساس میکنید کسی را ندارید که از شما حمایت کند؟
جهت رفع نگرانیها و پاسخ به سوالات فوق در کارگاه شناخت تله های زندگی (طرحواره ها) و خود آگاهی حضور بعمل آورید
مدرس :یاسر ابوترابی مشاور و رواندرمانگر دارای مدرک بین المللی طرحواره درمانی از مرکز مطالعات پیشرفته ی سلامت روان
تاریخ:96/10/25
مکان:میدان معلم،خیابان تختی،مجتمع بهزیستی ذولفقاری
ساعت:9/30الی12
شرکت برای عموم آزاد است
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره ی
تماس حاصل فرمایید
09104492329
و یا به آی دی
@clinic_pishgam
پی ام ارسال نمایید

 

پیوند ها