برگزاری جلسه اول کارگاه آموزشي تربيت مربي مهارت‌های زندگی با روش TOT  ویژه مربیان آموزشی حوزه‌ی کودک.

پدر و مادرهای بسیاری ممکن است دچار این باور غلط باشند که دوران کودکی فقط زمان تفریح و بچگی کردن است و هیچ وظیفه ‌و مسئولیتی به عهده‌ی فرزندان نیست، اما وقتی بچه‌ها بزرگ می‌شوند و به بلوغ می‌رسند، این حقیقت آشکار می‌شود که غفلت از آموزش‌های اساسی و مهم در دوران کودکی اشتباه بزرگی بوده است، زیرا پیش‌زمینه‌ی آمادگی فرزندان برای ورود به دنیای بیرون از خانواده است. از سوی دیگر با دنیای شلوغ امروز و دچار بودن به آپارتمان نشینی و انواع مشغله هایی که پدر ها و مادر ها دارند، کمتر فرصت برای کشف استعداد های کودکان و به طور خاص آموزش مهارت های زندگی که می‌تواند در آینده برای آن‌ها بسیار حیاتی باشد  پیش می‌آید.
‎در همین راستا بنیاد پیشگیری و ارتقای سلامت دنیای آینده  در تاریخ ٢١دي ماه اقدام به برگزاری جلسه اول کارگاه آموزشي تربيت مربي مهارت‌های زندگی با روش TOT  ویژه مربیان آموزشی حوزه‌ی کودک نمود. در این کارگاه که با تسهیل‌گری خانم آيدا رمضاني كارشناس ارشد مشاوره و راهنمايي  و آقای سلمان جلالی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی انجام گردید، فراگیران انواع روش‌های تسهیل‌گری آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان اعم از بازی‌های آموزشی، تمرین‌های فردی، فعالیت‌های گروهی و ... را در موضوعات: خودآگاهی، همدلی، ارتباط مؤثر و ارتباط بین فردی را فرا گرفتند.
‎لازم به ذکر است که این کارگاه آموزشی یک جلسه دیگر ادامه خواهد داشت و 6 مهارت باقیمانده از مهارت‌های ده‌گانه‌ی زندگی طی یک روز آموزش خواهد داده شد.

پیوند ها