واحد آموزش بنیاد دنیای آینده کارگاه آموزشی "پیشگیری از اعتیاد" را با همكاري تبلیغات اسلامی استان تهران در شهرستان  فيروزكوه در سالن فرهنگي هنري آفرينش مورخ ٩٦/١٠/٢٤ براي والدين برگزارنمود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، در این کارگاه خانم رمضاني به بررسي آسيب هاي اجتماعی كه يكي از آنها اعتياد مي باشدپرداخت و فراگیران ضمن آشنایی با مراحل مختلف اعتیاد با روش های پیشگیری و نقش خانواده در كاهش آسيب ها نيز آشنا شدند

پیوند ها