واحد آموزش بنیاد دنیای آینده کارگاه آموزشی "پیشگیری از اعتیاد" را با همكاري تبلیغات اسلامی استان تهران در شهرستان شهريار در دبيرستان شهيد همت براي دانش آموزان برگزارنمود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد دنیای آینده، در این کارگاه  به بررسي آسيب هاي اجتماعی كه يكي از آنها اعتياد مي باشدپرداخته شد و فراگیران ضمن آشنایی با مراحل مختلف اعتیاد با روش های پیشگیری آشنا شدند.

پیوند ها