کارگاه آموزش پیشگیری اولیه از اعتیاد ویژه مسئولین و رابطین هیئات مذهبی برگزار گردید.

این کارگاه با حضور جناب آقای نیک آئین و همکاری اداره تبلیغات اسلامی شمیرانات در تاریخ 20 دی ماه 1396 برگزار گردید.

استاد: جناب آقای ابراهیم نیک آئین مدیر بنیاد پیشگیری و ارتقاء سلامت دنیای آینده

 

 

پیوند ها