تلاش برای منع خشونت با کودکان / روز ۱۹ نوامبر برابر با ۲۸ آبان ماه، روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری و منع خشونت با کودکان است.

کودک آزاری پدیده­ ایی جهانی است که به دلایل گوناگون رو به گسترش است. بنا بر آمار سازمان بهداشت جهانی هر سال بیش از ۴۰ میلیون کودک در جهان مورد انواع آزارها قرار می­گیرند. در کشور ما نیز کودک آزاری پدیده ­ایی رور به افزایش است اما آمار رسمی در این مورد وجود نداردکه این خود مسئله­ای قابل تامل و نشانه ­ایی از کم ­توجهی و کم­ کاری در این زمینه است.
کودک آزاری رفتاری است که از طرف بزرگسالان(والدین، سرپرستان، معلمان و افراد دیگر) نسبت به کودکان انجام می شود و به سلامت جسمی و روانی آنان آسیب می رساند.
کودک آزاری در انواع گوناگون، جسمی، عاطفی یا روانی، غفلت، سوء استفاده و اشکال آن (جنسی، بهره­ کشی اقتصادی) صورت می گیرد. انواع کودک آزاری با تفاوت هایی که دارند، تاثیرات زیانبار مشترکی بر جای می گذارند:
پیامدهای آسیب زای انواع کودک آزاری به جنبه خاصی از رشد کودک، جسمی یا روانی، محدود نمی شود بلکه اثرات آن تا بزرگسالی ادامه می یابد و در بسیاری از موارد به چرخه کودک آزاری می انجامد و کودک قربانی آزار در کودکی، به آزارگر در بزرگسالی، تبدیل می شود.

پیوند ها