زلزله‌ای به بزرگی 4.2 ریشتر تهران را لرزاند و در پی این اتفاق که همچون زلزله پیشین در مناطق غربی تهران بیشتر احساس شده، برخی از مردم ترجیح دادند در منزل باقی نمانند و راهی معابر شدند.

تهدیدی به نام زلزله همواره کنار ماست و ما باید با این خطر زندگی کنیم، اما هنگام زلزله اقدامات و نکاتی را باید انجام داد و رعایت نمود تا از تلفات و خسارات احتمالی زلزله تا حد ممکن کاسته شود.

هنگام وقوع زلزله، یک الى دو ساعت اول را زمان "پيك پس لرزه" مينامند. ازين رو در صورت امكان با حفظ خونسردى و همراه داشتن چند پتو، آب آشاميدنى و خوراكى، از منزل خارج شويد. تا در صورت وقوع پس لرزه ها در امان باشيد.
متخصصين زلزله معتقدند بعد از گذشت يك الى دو ساعت اول، از ميزان و شدت لرزه ها كاسته خواهد شد و معمولا در اكثر مواقع پس لرزه ها شدت و فشار گسل را تخليه كرده و از لرزش هاى مهيب بعدى جلوگيرى ميكنند اما هیچ چیز قطعی نیست.
خونسردى خود و خانواده خود را حفظ كرده و ساعتى را در محل هاى باز و امن که توسط شهرداریها و نهادهای مدیریتی مشخص شده اند سپرى كنيد.

شهرداری تهران نقشه تخلیه امن مناطق تهران را در سایت خود منتشر کرده است.
با مراجعه به آدرس زیر و جست‌وجوی نام محله خود، از نقاط امنی که در مواقع اضطراری (مثل زلزله) می‌توان به آن مراجعه کرد آگاه شوید.

http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=401

پیوند ها