درگذشت هموطنان عزیزمان در حادثه دلخراش سانچی را به ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماییم.

دریا و آتش شاهدان خوبی برای عشق نیستند
یکی می سوزاند...
دیگری در کام می کشد...
به یاد فرزندان وطن
آنها که در نفتکش سانچی مظلومانه جان باختند...پیشگیری، انتخابی الزامی

https://www.instagram.com/bonyad_pishgiri

 http://www.bonyadpishgiri.ir

پیوند ها