امروز روز بزرگی برای ما در بنیاد بود چرا که جشن تولدِ بهبودی اولین مراجع بنیاد بود.

مهران می گوید حدود یکسال پیش از طریق پسر عمویش با بنیاد آشنا شد و پس از چندین ترک ناموفق که هرکدام بیش از سه ماه دوام نداشت برای اقدام به ترک از بنیاد کمک خواست.
او با خانم دکترغلامی مشاور و درمانگر اعتیاد برنامه خود را تنظیم و در اوایل هفته ای یک بار و در ادامه هر دو هفته یکبار درمان خود را دنبال می کرد.
الان مدت یکسال از آخرین مصرف او می گذرد، یکسالی که همیشه و هر زمان که دچار وسوسه می شد از خدمات حمایتی بنیاد استفاده و با وسوسه خود مقابله می کرد.
او اکنون شاغل شده و مشغول به آموزش است و امروز جشن یک سالگی بهبودی خود را در بنیاد جشن گرفت و قرار شد از این پس به عنوان سفیر بهبودی بنیاد در همایش ها و سمینارهای آموزشی شرکت و با آموزش تجارب خود، دین و زکات سلامتی خود را ادا نماید.

پیوند ها