به همت بنیاد پیشگیری  دنیای آینده دوره ی آموزشی آشنایی با مقررات مالیاتی در سالن همایش این مرکز با حضور مدیران موسسات خیریه، مراکز مردم نهاد و مراکز اقامتی سازمان بهزیستی برگزار گردید.

ابراهیم نیک آیین، مدیرعامل بنیاد پیشگیری و ارتقاء سلامت دنیای آینده، با بیان اینکه سالیانه بخشی از ظرفیت توان مالی و انسانی مراکز خیریه و مردم نهاد بدلیل عدم دانش مالیاتی به هدر می رود بیان داشت : بارها دیده شده مدیران و فعالان حوزه های اجتماعی بدلیل عدم آشنایی با قوانین  موجود  و عدم اظهار  به موقع و درست فعالیت های مراکز خود با جرایم سنگین روبرو شده اند که این امر ضمن از بین بردن منابعی که می بایست صرف توسعه فعالیت های اجتماعی  گردد به تزریق یاس و سرخوردگی فعالان اجتماعی و داوطلبان در این مراکز منتج میگردد .
وی افزود مراکز مردم نهاد تبلوری از رشد سرمایه های اجتماعی در جامعه محسوب می شوند  و  پرداخت مالیات نیز مرتبه ای از مشارکت جامعه می باشد ، لذا آگاهی و افزایش دانش مالیاتی یکی از ضروریا ت فعالیت در  اجتماع بوِیژه  برای مدیران موسسات و نهادهایی اجتماعی می باشد .
مدیران موسسات و مراکز مردم نهاد اعم از خیریه و غیر دولتی می بایست با افزایش دانش و عملکرد شفاف  مالیاتی از هدر رفتن منابع و سرخوردگی ناشی از آن جلوگیری نمایند. لذا بنیاد پیشگیری دنیای آینده با هدف افزایش توانمندی موسسات مردم نهاد اقدام به برگزاری کارگاه های آشنایی با قوانین مالیاتی نموده است که با استقبال مدیران و مسئولین  مراکز رو برو شد . و در نظر دارد تا با ادامه کارگاههای توانمند سازانه در حوزه مدیریتی مراکز خیریه سهم کوچکی در تقویت سرمایه های اجتماعی در جامعه بردارد.

 

 

 

 

 

پیوند ها