به گزارش روابط عمومي بنياد پيشگيري دنياي آينده، كارگاه آموزشي " آشنايي با قوانين و مقررارت مالياتي " با هدف افزايش دانش مالياتي در تاريخ 25/04/94 و 31/04/94 در سالن همايش اين مركز با حضور مديران موسسات و مراكز اقامتي سازمان بهزيستي برگزار گرديد.

سرفصل هاي آْموزشي:

- آشنایی با موارد مرتبط با مالیات تکلیفی واحد های صنفی

- آشنایی با موارد مرتبط با مالیات بر درآمد واحدهای صنفی و روش های جلوگیری از علی الراس شدن

- آشنایی با موارد مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنفی و نحوه محاسبه و پرداخت آنها

- معافیتهای مالیاتی

- نحوه تنظیم اظهارنامه الکترونیکي

   لازم به توضيح است كه بنا به تقاضاي گروه هاي هدف و اعلام نياز به آموزش هاي تخصصي و در پي درخواست موسسات و مراكز مردم نهاد و مراكز اقامتي اين بنياد در نظر دارد کارگاه آموزشی را به صورت مجدد در تاريخ 29/05/94 از ساعت 10 لغايت 12برگزار نماید.

پیوند ها