نوبت دهی آنلاین

فورم درخواست نوبت دهی آنلاین خدمات کلینیک سمعک ابن سینا

اطلاعات تماس با کلینیک
تلفنن تماس: ۰۲۱۴۷۹۰۸۰۳۴ - ۰۲۱۴۷۹۰۸۰۳۶
همراه: ۰۹۳۹۷۷۸۴۰۶۲
آدرس: تهران: میدان دوم صادقیه، ابتدای خیابان آیت اله کاشانی، درمانگاه شبانه روزی ابن سینا، مرکز جامع شنوایی سنجی، سمعک و سرگیجه