تنظیم سمعک

ارسال شده در: شنوایی سنجی | ۰

در مرکز شنوایی سنجی دنیای آینده، بعد از انجام ارزیابی های دقیق، در صورت تشخیص نیاز فرد (بزرگسال یا کودک) به استفاده از سمعک یا وسایل کمک شنیداری، مشاوره های لازم به مراجع داده شده و سمعک مناسب برای وی … ادامه یافت